2007 No Big Deal (Smiling)
2004 Before and After
2002 Playing for Real
2002 Best Love 1992 - 2002
2001 Not Only Deep
2000 Are You Happy or Not?
2000 Understanding
1995 Wind Sound Rain Sound Su Sound
1995 Go
1995 In Love With Everything About You
1994 Brushing Past
1994 Wound
1994 Happens This Way
1994 Cherished Backpack
1993 Waiting For That Day
1992 I Only Want You To Love Me


ปี 1992
ธันวาคม : “01- I Only Want You To Love Me” ซูโหย่วเผิงได้ออกอัลบั้มแรกของตัวเอง
อัลบั้มนี้ได้ออกมาในช่วงที่ เสี่ยวหู่ตุ้ยโด่งดังไปทั่ว “หว่อจื่อเย้าหนี่อ้ายหว่อ/I Only Want You
To Love Me” ในอัลบั้มนี้ ยังได้ยินถึงเสียงอันเป็นเด็ก วัยรุ่นของซูโหย่วเผิงอยู่ เพลง “หยงชี่/
/Courage” เป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกัน เหมือนดังเืนื้อเพลงที่ได้กล่าวไว้ว่า วันนี้ผ่าน
ไปแล้วจะไม่มีวันนี้อีก อายุสิบเจ็ดนั้นมันจะไม่กลับมาให้เราเป็นวัยใสๆ อีกครั้งหนึ่ง ไม่มีใคร
สามารถช่วยฉันเดินเส้นทางชีวิตให้มันจบได้


ปี 1993
กรกฏาคม : “Waiting For That Day-02” โหย่วเผิงได้ออกอัลบั้มที่สองของตัวเอง เมื่อถึงวันนั้น อัลบั้มนี้โหย่วเผิงรู้สึกถึงสไตส์ของมันไม่เหมือนกับอัลบั้มครั้งที่ผ่านมาให้เราสัมผัสซูโหย่วเผิงอีก
รูปแบบหนึ่งที่ต่างไปจากเดินเหมือนกับได้หวนกลับไปในอดีต เพลง เจินจ้งบา-หว่อเตออ้าย/Zhen
Zhong Ba! Wo Di Ai/Take Care! My Love ล้วนมีสไตส์ที่ต่างจากอัลบั้มก่อน เมื่อถึงวันเปิด
อัลบั้ม เพลงเอกในอัลบั้มก็ฮอตมากๆ


ปี 1994
มีนาคม : “Cherished Backpack-03” โหย่วเผิงได้ออกอัลบั้มที่สามของตัวเอง ซึ่งได้ความนิยม
อย่างต่อเืนื่อ่ง โดยเฉพาะ เพลง เจินสี-เปยเปา/Cherished Backpack, น่าอี้ฉางม้ง/That Dream

เมษายน : “Brushing Past-04” อัลบั้มนี้ โหย่วเผิงได้รวบรวมเพลงดังของตัวเอง โดยบันทึกเสียง
ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเพลงเติ่งเต้าน่าอี้เทียน/Waiting for That Day , หว่อจื่อเย่าหนี่อ้ายหว่อ/I Only
Want You To Love Me หย่งฉี้/Courage.....เพลงมากมายที่พวกเราคุ้ยเคยกัน
สิงหาคม-พฤศจิกายน : ซูโหย่วเผิงได้ออกอัลบั้มชุด “ฟาเซิง/ Happens This Way-05” กับซางโข่ว/ “Wound-06”
สองอัลบั้มนี้


ปี 1995
เมษายน: “In Love With Everything About You-07” โหย่วเผิงได้ออกอัลบั้มภาษากวางตุ้ง
ของตัวเอง ชื่อ "รักทุกสิ่งทุกอย่างของเธอ/อ้ายสร้างหนี่เตออี๋แช่ซื่อฉิง/In Love With
Everything About You” ในนั้นมีทั้ง เรื่องความรักยอมที่ จะอยู่คนเดียว รักที่สุดในฤดูใบไม้ร่วง
รักทุกสิ่งทุกอย่างของเธอ เป็นต้น จะสามารถเห็นถึงพลังของศิลปินใต้หวันผู้นี้

แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็เป็นเวลาที่จื้อเผิงจะไปเกณฑ์ทหาร เสี่ยวหู่ตุ้ยต้องเผชิญกับการต้องแยกวง
เดือนกรกฏาคมในปีนั้นโหย่วเผิงก็ได้ตัดสินใจหยุดการเรียน การตัดสินใจนี้ทำให้หลายคนไม่เข้าใจ และในเวลานั้น
โหย่วเผิงได้รับความกดดันทั้งภายนอกและภายใน ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในภาวะเช่นนี้ ถึงได้มีรอยแผลเกิดขึ้น เคยบอกกับ
โหย่วเผิงไว้ว่าเหมือนกันทหารเล็กที่ต้องเดินข้ามแม่น้ำ ดิ้นสุดชีวิตกับการแสวงหา เป็นเหมือนดังการถ่ายภาพเขียนของเขา
ในสมัยนั้น

ฉะนั้นในปีนั้น โหย่วเผิงได้ตัดสินไปต่างประเทศ ในสี่เดือนที่โหย่วเผิงได้จากไป สำหรับพวกเราแล้วเป็นเวลาการรอคอยที่
มืดมนยาวนาน

ไม่นานโหย่วเผิงได้นำอัลบั้มที่แปด “GO-08”ของเขากลับมาด้วย โหย่วเผิงที่กลับมานั้นทั้งหัวไว้ผมยาว อัลบั้มนี้นั้นเป็นที่
สุดยอด ยิ่งกว่านั้นโหย่วเผิงเองก็ได้ลองในการทั้งแต่งเนื้อและทำนองเอง ตัวเองได้เขียนเพลง “โจ่ว (ไป) Go/Zou” เพลง
นี้เขียนได้ดีมาก โหย่วเผิงเคยกล่าวว่าเพลงนี้เป็นที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขาในตอนนั้น ไปเปลี่ยนสถานที่เล่นใหม่
ให้การพเนจรฟุ้งขึ้นดังละออง ให้เสื้อผ้าเปื้อนด้วยคลื่น ให้ความฝันของผมไม่เปลี่ยนแต่ทางเปลี่ยน ไม่มีคนอยู่ในสายลม
แสวงหา ล้วนสามารถเห็นถึงตัวโหย่วเผิงในตอนนั้น ไม่นาน อัลบั้นนี้ก็มีการตอบรับที่ดี

อัลบั้ม “เฟิงเซิงหยี่เซิงทิงซูเซิง” “Wind Sound Rain Sound Su Sound-09” โหย่วเผิงฉวยโอกาสนี้ได้นำเพลง เสียงลม
เสียงฝน ฟังเสียงซูโหย่วเผิงออกมาอีก จากสิ่งนี้ให้เราเห็นถึงเขาซี่งได้หลุดพ้นจากหลุมของการหยุดเรียน


ปี 2000
อัลบั้มที่ 10- “Are You Happy or Not” ปีนี้ เป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวของโหย่วเผิง ปีนี้ได้ทำสอง
อัลบั้มออกมา ทั้งยังออกอัลบั้มในช่วงเดือนสิงหาคม อัลบั้มที่ 11 “เหลี่ยวเจ๋/Understanding”
ได้ทำการร้องอัดเพลงที่เคยร้องทั้งหมดใหม่อีกทั้งยังได้เพิ่มเพลงเอกของอัลบั้ม (ห้าวเีจียวเสียง
ฉี่) และอัลบั้มใหม่ (จุ้ยอ้ายเตอเผิงโหย่ว) (หนี่ไคว้ปู๋ไคว้เล่อ/Are You Happy or Not) โหย่วเผิง
ในเวลานี้ได้หลุดพ้นจากภาพลักษณ์ ไกวๆหู่ ฉะนั้นก็ได้มี (ต้าเสี่ยวเจ่/My Lady) (ป่าเหม่ยเหม่ย/
Chasing Girls) (เซินอ้ายเจอหนี่/Deeply in Love with You) (ใยพวกเราจึงรักกันขนาดนี้) ในนั้น
เพลงเอกคือ (คุณมีความสุขหรือเปล่า/Are You Happy or Not) ได้รับรางวัลเพลงฮิตจากประเทศสิงคโปร์ การงาน
ซูโหย่วเผิงนั้นราบรื่นไปได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือการร้องเพลง


ปี 2001
มกราคม : อัลบั้มที่ 12“Not Only Deep Love” เขาได้ออกอัลบั้มใหม่อีก (ปู้จื่อเซิงฉิ่ง/Not Only
Deep Love) ได้อัดเพลงภาษากวางตุ้งเพลงหนึ่ง(เซิงฉิง/Deep Lovd) ได้ร่วมร้องเพลงกับพิธีกร
ของสถานีหูหนัน (อีลู่ซ้งฟง/Peaceful Journey) ในเวลาเดียวกันนั้นชุด (ปู้จื่อเซินฉิง/Not Only
Deep Love) ได้ออกจำหน่ายที่จีนแล้วและในฮ่องกงก็ได้ออกอัลบั้มของฮ่องกงอีกด้วย


ปี 2002
ธันวาคม :อัลบั้มที่ 13- “Best Love (1992-2002)” โหย่วเผิงพึ่งถ่ายหนัง (อีเทียนสูหลงจึ้/ดาบ
มังกรหยก) ได้ร้องเพลงประกอบหนัง (แซไหลเตอสือโฮ้ว/When the Snow Comes) กับ (อ้าย
ฉิงจั้นเจิงเซื้ยเตอผูหลู่/Prisoner of Love) ฉะนั้นทั้งสองเพลงนี้ยังถูกเลือกเข้าไปอยู่ในอัลบั้ม
เพลงที่เขาชอบด้วย เมื่อก่อนก็มีอัลบั้มละเพลงที่จะมารวบร่วมอยู่ในอัลบั้มที่ตัวเองชอบ

มิถุนายน : โหย่วเผิงได้ร้องเพลงสไตส์ร๊อกอีกครั้ง ได้ร่วมร้องเพลงกับพังเหว่ยป๋อ อัลบั้มที่ 14-
อัลบั้ม "หวานเจินเตอ/Playing for Real" ทั้งยังมีเพลงใหม่ในการถ่ายโฆษณาชาเขียว (ชูชวี้โจ่วโจ่ว/Go Out for a
Walk) ได้กลับมาร้องเพลงเร็วอีกครั้ง (หนี่จือเต้าหว่อไจ้เติงหนี่/Do You Know I'm Waiting for You) ยังได้ร้องเพลง
(โถงจ๋อเตอหนี่/You at the Same Desk) อีกเพลง เพลงนี้ยังได้เป็นเพลงประกอบหนังช่วงแรกของหนังเรื่อง (ไผอันจิงฉี่/
Amazing Cases) หวังเจินเตอ/Playing for Real อัลบั้มนี้ โหย่วเผิงยังได้เลือกเอาเพลงที่เคยร้องในเสี่ยวหู่ตุ้ยมาบันทึกลง
ในอัลบั้มนี้ด้วย (รัก/Love)


ปี 2004
อัลบั้มที่ 15-“Before and After” หลังจากนั้นจนถึง เดือน 6 ปี 2004 โหย่วเผิงได้แสดงหนัง
(ฉิงตึ้งอ้ายฉิงไห่/รักข้ามขอบฟ้า) ทั้งยังได้ร้องเพลงประกอบเรื่องด้วย (หนี่สื่อหว่อเตออี้ตี๋เล้ย/
You Are My One Teardrop) และ (ป๋อลาถูเตอหยงเหิน/Dreams of Northern Light) ทั้งยังได้
เอาสองเพลงนี้มาบันทึกเสียงลงในอัลบั้มใหม่ของเขา (อี๋เฉียนอี๋โฮ่ว/Before and After)


โหย่วเผิงปีนี้ เป็นการเริ่มต้นของภาพลักษณ์ ดูเหมือนกับมีคนเคยถามเขาว่าทำไมจะต้องตั้งชื่อ
เป็น "อี๋เฉียนอี๋โฮ่ว"/Before and After "อดีตอนาคต" ที่จริงความหมายของชื่อนั้นเป็นอดีตและอนาคตของโหย่วเผิง


Copyright © 2010 baansuyoupeng.com