ALL About Alec SU YOU PENG | รวบรวมผลงานของ ซูโหย่วเผิง > Dear:SuYouPeng

Happy Mother's Day

(1/7) > >>

Chotiga:


มีความรักแบบหนึ่ง
ซึ่งทุ่มเท ไร้เงื่อนไข และไม่มีสิ้นสุด
คือรักของแม่

ไม่ว่าจะเป็นเด็กชายตัวเล็กๆ
หรือเป็นนักร้อง นักแสดง ผู้กำกับ
มีคนๆ หนึ่งซึ่งอยู่ตรงนั้นเสมอมา
ผ่านทั้งดีและร้าย สุขหรือเศร้า
เป็นไหล่ที่ให้แอบอิง

วันนี้ เราอยากเอ่ยคำว่า
"ขอบคุณ" ให้กับผู้หญิงที่วิเศษคนนี้
ผู้ซึ่งเลี้ยงดูคุณให้เติบโตอย่างงดงาม
มาเป็นดาราผู้เป็นที่รักของพวกเรา

คุณแม่
ขอให้ดูแลสุขภาพด้วย
ลูกชายของท่านอาจอยู่ไกลบ้าน
แต่เขารักและคิดถึงท่านอยู่เสมอ
สตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา

"สุขสันต์วันแม่"

จากผู้ที่ชื่นชมลูกชายของท่านในเมืองไทย

ซูโหย่วเผิงประเทศไทยThere is a love
Most devoted, unconditional, and never-ending
This is Mother's Love

Whether as a little boy,
A singer, actor, director
One person is always there
Through good or bad, happy or sad
A shoulder to lean on

Today we want to say
"Thank you" to this wonderful woman
For having raised you up well
To become our beloved star

Mother,
Please take good care of your health
Your son may be far from home
But he misses and loves you always
The greatest woman in his life

"Happy Mother's Day"

From your son's supporters in Thailand,

www.baansuyoupeng.com

Administrator
[Aueyeua]

https://www.youtube.com/v/?v=4O_2T_zZ96g

Chotiga:

 :) :D ;D  แด่.......คุณนายซู :  คุณแม่ผู้มีหัวใจดั่งภูผา :) :D ;D

      คำพูดแรกในชีวิตของทุกคนเมื่อเริ่มพูดได้หรือพูดเป็น คือ คำว่า “แม่”
และเป็นคำคำเดียวที่มีเหมือนกันทั้งโลก ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือความหมาย 
อาทิ  คนไทยเรียก “แม่”  คนตะวันออกเรียก มา(ma)  หรือ มามา , มามะ , หม่าม๊ะ , หม่ามี้ ฯลฯ 
หรือคนตะวันตกนิยมเรียก Mom , Mam , Mama  เป็นต้น  ดังนั้นคำว่า “แม่” จึงยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์ 
แล้วยังใช้คำว่า “แม่” เพื่อสื่อถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือต้องการยกย่อง
เช่น  แม่น้ำ ก็คือ สายน้ำขนาดใหญ่  แม่ทัพ ก็คือ ผู้นำของกองทัพ    วันนี้ในเมืองไทย  เรากำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ 
เป็นวันที่มีขึ้นเพื่อยกย่องคุณความดีของ“แม่” ระลึกถึงพระคุณของ "แม่"
เรานิยมจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ“แม่” ผู้หญิงคนแรกที่ทรงคุณค่าทีสุดในชีวิตของทุกคน 
และถือโอกาสนี้ในการกระตุ้นให้บางคนที่อาจไม่ได้อยู่กับคุณแม่หรืออยู่ใกล้ ๆ คุณแม่
ได้ดูแลเอาใจใส่คุณแม่เป็นกรณีพิเศษ 
สำหรับบางคนที่ไม่เคยบอกว่ารัก“แม่”เลย 
ก็อาจถือโอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการแสดงออกและบอกรักกับ“แม่”ทุกวัน      สำหรับ ซูโหย่วเผิง  แล้ว “คุณแม่”  เป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดในชีวิต 
ที่พวกเรามองเห็นคุณค่าความดีงามที่มีอยู่ในตัวเขาได้ทุกวันนี้ 
ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลมาจาก“คุณแม่”ของเขานั่นเอง 
ซูโหย่วเผิงเป็นผู้ชายที่นับว่าโชคดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง เขามี“คุณแม่”ที่ยิ่งใหญ่และยืนยง 
ดังนั้น(วันแม่)วันนี้  พวกเราจึงขอเป็นตัวแทน  ก้มศีรษะน้อมคำนับขอบคุณ
 ให้กับ  คุณนายซู (คุณแม่ของซูโหย่วเผิง)  : “คุณแม่”ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิของซูโหย่วเผิง 
พวกเราทุกคนคงจะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าซูโหย่วเผิงที่พวกเรารักและถนอมนั้นเป็นคนดีขนาดไหน 
เบื้องหลังคุณค่าและความดีงามนั้นต้องยอมรับว่าเกิดจากคุณนายซูทั้งสิ้น 
โหย่วเผิงเป็นคนดีเพราะมีรากฐานความดีงามที่ได้รับการเพาะบ่มมาจาก“คุณแม่”ของเขานั่นเอง 
โหย่วเผิงมีดีจึงได้ดี  โหย่วเผิงได้ดีเพราะมี“คุณแม่”ที่ดี  เป็นเหตุเป็นผลที่ชัดเจนอย่างยิ่ง 
เพราะการเลี้ยงดูเอาใจใส่  ขัดเกลา  หล่อหลอม  อดทน  ทุ่มเทและสนับสนุนในทุก ๆ เรื่องอยู่ตลอดเวลา
ทั้งออกหน้าและหนุนนำอยู่เบื้องหลัง  ได้กลายเป็นรากฐานที่แข็งแรงที่สุดในการรองรับ
และประคับประคองให้โหย่วเผิงสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาโหดร้ายของชีวิตมาได้ตลอด 
ในยามทุกข์มี“คุณแม่”โอบอุ่มประคับประคอง  ในยามเปี่ยมสุขมี“คุณแม่”ร่วมแบ่งปันอิ่มเอม ปลื้มเปรมและภาคภูมิ     ขอบคุณคุณนายซู ที่เสียสละอย่างยิ่งใหญ่ที่ได้มอบลูกชายสุดที่รักของ“คุณแม่”คนนี้ให้กับพวกเรา 
แบ่งปันให้พวกเราได้ชื่นชมโดยไม่ได้เก็บเอาไว้เพียงผู้เดียว 
ทำให้โหย่วเผิงเองก็ซึมซับความเสียสละอันยิ่งใหญ่ด้วยการแบ่งปันความรักและกำลังใจให้กับ FC อย่างพวกเราด้วย 
ขอบคุณความหนักแน่นอดทนของคุณนายซู  ที่เป็นดังเสาหลักอันมั่นคงให้โหย่วเผิงได้ยึดเกาะเอาไว้
และทำให้โหย่วเผิงก็ได้กลายเป็นเสาหลักที่มั่นคงให้พวกเรา FC ได้ยึดเกาะเช่นกัน 
ขอบคุณความรักอันมหาศาลของ“คุณแม่”ที่มอบให้กับโหย่วเผิงจนล้นเหลือ 
ทำให้โหย่วเผิงเองก็เปี่ยมล้นไปด้วยความรักที่มีและพร้อมจะมอบให้กับ FC ของเขาทุกคนเช่นกัน 
ขอบคุณความเป็นคุณครูของ“คุณแม่”ที่ทำให้“คุณแม่”มีจิตวิทยาและเข้าใจความเป็นโหย่วเผิง
เป็นแบบอย่างแม่พิมพ์ที่ดีให้กับโหย่วเผิง  จึงทำให้โหย่วเผิงได้กลายเป็นแบบอย่างแม่พิมพ์ที่ดี(Idol)
สำหรับ FC ของเขาเช่นกัน  ขอบคุณความละเอียดอ่อนแบบผู้หญิงของ“คุณแม่”ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด 
จึงทำให้โหย่วเผิงเป็นผู้ชายที่มีความละเอียดอ่อน  อ่อนโยน  และใส่ใจในทุกความรู้สึกของ FC เสมอมา    ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันประเสริฐทุกประการในโลก  ประสาทพรให้กับคุณนายซู : “คุณแม่”ผู้ยิ่งใหญ่
มีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพใจที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์  สมปรารถนาในทุกประการ 
น้อมดวงใจตั้งจิตอธิษฐาน  ปวงเทพไท้ทั่วสากลดลบันดาล  ให้สุขสานต์เกษมสันต์นิรันดรเทอญ.

http://www.youtube.com/v/?v=BPOukrevZJU

บทกวีนี้สะท้อนความเป็น “คุณแม่”  ได้ชัดเจนที่สุด

สองมือที่ดูนิ่มนวลอ่อนโยน   
สองมือที่ดูช่างบอบบางอย่างนั้น   
สองมือที่ดังไม่มีความสำคัญ   
คือสองมือที่ทำให้โลกหมุนไป

แม้เพียงร่างกายนั้นเกิดเป็นหญิง   
แท้จริงหัวใจนั้นแกร่งยิ่งกว่าชาย   
ขอเพียงให้เป็นได้ดังที่ตั้งใจ   
จะทุกข์ทนเดียวดาย  ไม่มีความสำคัญ

บันดาลโลกหมุนเวียนวนไปตามจิตใจ   
นำพาให้เป็นไปตามต้องการ   
ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปด้วยมือเธอเสกสรร 
ดังถ้อยคำประพันธ์  เปรียบเปรยพรรณนา   
 
ถึงชายได้กวัดแกว่ง  แผลงจากอาสน์ 
ซึ่งอำนาจกำแหงแรงยิ่งกว่า 
อันมือไกวเปลไซร้แต่ไรมา 
คือหัตถาคอรงพิภพ  จบสากล.

 ;D :D :) ;)

Alec Love Me:
12 August  2013 Happy Mother's Day! Enjoy every minute, Knowing that Love and Appreciation Will Be Following You...

prattana:
12 August Is Thailand Mother's Day ....I wish all mothers a happy holiday!

prattana:


วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ขอให้คุณแม่ของเพื่อนๆทุกๆๆคน มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆนะค่ะ... ภาพเหตุการณ์ที่สวยงามที่สุดในโลก ปรากฏออกมาในเวลาที่เรารำลึกถึงมารดาขณะนั้น

คุณครูสั่งให้เขียน เรียงความเรื่องแม่ฉัน
老师布置作业,写一篇作文:我的妈妈

บอกให้ส่งให้ทันวันพรุ่งนี้...
明天要交给老师

มันยากจัง ทำไม่ใหว
真的很难,不知道怎么写

หนูแม่ไม่มี แล้วจะเขียนให้ดียังไง
我没有妈妈,到底要怎么才能写得好?
เป็นห่วงก็ไม่รู้ ดูแล ก็ไม่คุ้น
不懂得怎么担心,照顾也不熟悉

กอดแม่อุ่นจริงๆ มันจริงไหม
抱妈妈真的很温暖,这是真的吗?

พร้อมหน้ากัน ทานอาหาร
坐在一起吃饭

เคยมีแค่ฝันไป ไม่มีเพลงกล่อมใดไม่มี
那只能在梦里,入睡前没有摇篮曲
ห่มผ้าไม่เคยอุ่นเลย กอดหมอน
被子不曾温暖过,只能抱枕头

ไม่เคยอุ่นใจ นอนหลับไปอย่างเดียวดายทุกที
不曾甜睡,每次都是孤单一人睡着

ไม่มีอะไรจะเขียนให้ครูได้อ่านพรุ่งนี้
明天不知道写什么交给老师

บนหน้ากระดาษก็เลอะน้ำตา
泪水沾湿了作业本
ถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยุ่ใหนไม่ว่าแม่เป็นใคร
若妈妈听见,不管妈妈在哪里,妈妈是谁

ช่วยส่งรักกลับมา ถ้าแม่ฟังอยู่ คิดถึงหนูหน่อยนะ
请回来爱我,如果妈妈听见,请记得挂念一下我

หนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดี
我发誓我会做一个好孩子
เป็นห่วงก็ไม่รู้ ดูแล ก็ไม่คุ้น
不懂得牵挂为何物,照顾也懂得

กอดแม่อุ่นจริงๆ มันจริงไหม
抱妈妈真的很温暖,这是真的吗?

พร้อมหน้ากัน ทานอาหาร
坐在一起吃饭

เคยมีแค่ฝันไป ไม่มีเพลงกล่อมใดไม่มี
那只能在梦里,入睡前没有摇篮曲
ห่มผ้าไม่เคยอุ่นเลย กอดหมอน
被子不曾温暖过,只能抱枕头

ไม่เคยอุ่นใจ นอนหลับไปอย่างเดียวดายทุกที
不曾甜睡,每次都是孤单一人睡着

ไม่มีอะไรจะเขียนให้ครูได้อ่านพรุ่งนี้
明天不知道写什么交给老师

บนหน้ากระดาษก็เลอะน้ำตา
泪水沾湿了作业本
ถ้าแม่ฟังอยุ่ไม่ว่าแม่อยุ่ใหนไม่ว่าแม่เป็นใคร
若妈妈听见,不管妈妈在哪里,妈妈是谁

ช่วยส่งรักกลับมา ถ้าแม่ไม่อยุ่ คิดถึงหนูหน่อยนะ
请回来爱我,如果妈妈不在,请记得挂念一下我

หนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดี
我发誓我会做一个好孩子

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version