ALL About Alec SU YOU PENG | รวบรวมผลงานของ ซูโหย่วเผิง > TV Series

12. [2549] เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 รับบทฟงหวูแชว

(1/1)

prattana:

[2002] 絕世雙驕 เดชเซียวฮื่อยี้ ภาค 2 รับบท ฟงหวูแชว

TV Series: พฤศจิกายน 2001 :ร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีย์ เดชเซียวฮื้อยี้ 2 โดยรับบทเป็น ฮวาหวูแชว ร่วมด้วย หลินจื้ออิง และองค์ชายน้อยของไทย TAE(ศตวรรต)

ออกอากาศในประเทศไทยปี 2549(2006) เดชเซียวฮื่อยี้  รับบทฟงหวูแชว

ซูโหย่วเผิง ร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีย์ เดชเซียวฮื้อยี้ 2 โดยรับบทเป็น ฟงหวูแชว พ่อของพระเอก วู่จี้  ถือเป็นทำงานร่วมกันครั้งที่สองกับ หลินจื้ออิ่ง  ถึงจะเป็นนักแสดงรับเชิญ แต่ก็ ซูโหย่วเผิง ก็ถ่ายทอดออกมาได้ยอดเยี่ยม

Alec Love Me:
http://tieba.baidu.com/photo/p?kw=%E8%8B%8F%E6%9C%89%E6%9C%8B&from=6&tid=2084264714#!/pid5c399b504fc2d562daaaa6e3e71190ef76c66c1b/pn1


 

Alec Love Me:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version