ALL About Alec SU YOU PENG | รวบรวมผลงานของ ซูโหย่วเผิง > How Well do You Know Alec Su?

[ซูโหย่วเผิง] ผลงานด้านการเขียน

(1/2) > >>

prattana:
http://tieba.baidu.com/p/728021633

ผลงานซูโหย่วเผิงในด้านงานเขียน


MY DAYS IN “JIAN ZHONG”

วันเวลาของผมที่เจี้ยนจง เล่ม 1 ออกเมื่อ สิงหาคม 1995
วันเวลาของผมที่เจี้ยนจง เล่ม 2 ออกเมื่อ มกราคม 1996

YOUTH NEVER DIE

ซิงซุนเตอฉางสั่ว(สถานที่ของวัยรุ่น) พิมพ์ครั้งที่ 1 (มกราคม 2003)
ซิงซุนเตอฉางสั่ว(สถานที่ของวัยรุ่น) พิมพ์ครั้งที่ 2 (กันยายน 2003)

Chomnath:
MY DAYS IN “JIAN ZHONG”
วันเวลาของผมที่เจี้ยนจง เล่ม 1 ออกเมื่อ สิงหาคม 1995Chomnath:
MY DAYS IN “JIAN ZHONG”
วันเวลาของผมที่เจี้ยนจง เล่ม 2 ออกเมื่อ มกราคม 1996

Chomnath:
YOUTH NEVER DIE
ซิงซุนเตอฉางสั่ว(สถานที่ของวัยรุ่น) พิมพ์ครั้งที่ 1 (มกราคม 2003)


Chomnath:
YOUTH NEVER DIE
ซิงซุนเตอฉางสั่ว(สถานที่ของวัยรุ่น) พิมพ์ครั้งที่ 2 (กันยายน 2003)


01.    ชีวิตศิลปินช่วงมัธยมปลาย
02.    การเรียนและการงานของไกวไกวหู่
03.    ความตั้งในอันดับแรกคือการเรียน
04.    ความฉลาดนั้นเป็นสิ่งจำเป็นด้วยหรือ? ช่วงชีวิตหนึ่งของครูกับนักเรียน
05.    โหย่วเผิงให้ความสำคัญทางอารมณ์
06.    การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนักศึกษา
07.    โหย่วเผิงอยู่ที่จีน
08.    ระหว่างละครและดนตรี
09.    อยู่บนเวที ฝันที่เป็นจริง
10.    ในบ้าน คนในครอบครัวกับโหย่วเผิง
11.    หวนอดีตแล้วจะทำให้บุคลิกน่ารักขึ้น
12.    การพลิกผันแค่เสี้ยววินาที ก็สามารถอยู่อย่างอิสระ
13.    ความสัมพันธ์หนึ่งเดียวระหว่างอาจารย์กับนักเรียน
14.    ไกวไกวหู่ที่ฉันรู้จัก
15.    คำนำ
16.    ลำดับโดยอาจารย์แซ่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version