Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerกำกับ โดย
ฟ่านเสี่ยวเทียน

ซูโหย่วเผิง รับบท
ซูหมิงเทา

หันเสวี่ย รับบท
เซิ่นหานชิว

จ้าวจวิน รับบท
หลิวเยี่ยนชาง

เฉินหลง รับบท
ซวี่จวิน

เสวียเจียหนิง รับบท
หลี่เสี่ยวหยวน
     1950 ในวิทยุกระจายเสี่ยงนั้นได้ประกาศถึงระบบครัว
เรือน ทันใดนั้นเสียง "ครึ้ม" ดังขึ้นอย่างดัง จนทำให้เสิ่น
หันชิวตะหนกตกใจจนหน้าอย่างไข่ต้ม เมื่อตะวันส่องเข้า
มาเห็นถึงแขนของเขานั้นเขียวดำฟกซ้ำไปหมด ลำธาร
ข้างหน้านั้นหมิงเทากำลังขี่จักรยานและร้องเพลงมาด้วย
เสิ่นหันชิวได้ถอดหายใจหนึ่ง เพราะชีวิตของเขานั้นไม่มี
อะไรที่ดีๆ เลย บนโต๊ะมีข้อความอันลี้ลับอยู่สองแผ่น
แผ่นแรกเขียนว่า TS5 อีกแผ่นเขียนไว้ว่าการมองตัว
ของฉัน...
Copyright©2010 Suyoupeng ThaiFans