Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerซูโหย่วเผิง รับบท
จูหยุ่นฮ่องเต้

จางหน่าลา รับบท
ซือถูจิ้ง

เฉินซิ่วลี่ รับบท
เหวินเม่ยเอ๋อ

หลี่สิง รับบท
ไป๋หยุนเฟย

เปาเหลย รับบท
องค์หญิงอันหนิง
    ซือถูจิ้งองค์หญิงรัชกาลก่อนได้รับการเลี้ยงดูจากแม่
ทัพใหญ่ซือถูชิงหยุนสองสามีภรรยา องค์หญิงจิ้งอุปนิสัย
ร่าเริง เฉลียวแลาดซุกซน ยึดถึอคุณธรรม ชอบแต่งกาย
เป็นชาย ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก จูหยุ่นฮ่องเต้หนุ่มซึ่ง
เปี่ยมล้นด้วยความสามารถ พระองค์ทรงมีปัญญาที่แก้ไม่
ตก กล่าวคือนอกราชสำนักมีกลุ่มอิทธิพลสามกลุ่มได้แก่
กลุ่มของหยุนหนันอ๋อง ฉีกั๋วกงและจี้โจวโหวที่ต่างคิดตั้ง
ตนเป็นใหญ่ ในราชสำนักก็มีแต่เหวินจางที่ถวายความ
ช่วยเหลือฮ่องเต้บริหารราชกิจ เหวินเม่ยเอ๋อบุตรีเหวิน
จางนั้นชอบใช้อำนาจบาตรใหญ่ แต่กลับเป็นที่โปรดปราน
Copyright©2010 Suyoupeng ThaiFans