Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerซูโหย่วเผิง รับบท
หยางซื่อหลาง

แชริน รับบท
พานอี่เยียน


รับบท
หยางเย่

รับบท
หยางอี๋ไซฮัว

รับบท
พานเหรินเหม่ย

รับบท
หมิงจี
    คศ.960 หยางเย่ แม่ทัพตระกูลหยาง ไม่พอใจประมุข
หลิงฉงแห่งเมืองเป่ยฮั่น จึงตัดสินใจพาลูกเมียไปเข้าสวา
มิภักดิ์ต่อเมืองต้าซ่ง และด้วยความสามารถทางการทหาร
ตระกูลหยางสามารถป้องกันแผ่นดินต้าซ่งจากเมืองต้า
เหลี่ยวศัตรุผู้รุกรากครั้งแล้วครั้งเล่า และในทีุ่สุดฮ่องเต้ซ่ง
ไท้จงจึงทรงแต่งตั้งให้หยางเย่เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายขวา
และเพื่อเป็นการตอบแทนชาติบ้านเมือง หยางเย่จึงปลูง
ฝังจิตสำนึกความกล้าหาญ ความยุติธรรม และความรัก
ชาติให้แก่บุตรทั้ง 7 ของตน...
Copyright©2010 by Pimsasiporn - Mamio.