Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerซูโหย่วเผิง รับบท
หย่งฉี

จ้าวเวย รับบท
เสี่ยวเยี่ยนจื่อ


หลินซินหยู รับบท
จื่อเว่ย

โจวเจี๋ย รับบท
เอ่อคัง

จางเถี่ยหลิน รับบท
เฉียนหลงฮ่องเต้
    เซื่ยจื่อเว่ย เป็นลูกสาวของเฉียนหลงฮ่องเต้ไปเกิดกับ
หญิงสาวสามัญชน เมื่อนางเติบโตขึ้นก็ได้เดินทาง ไปหา
บิดาที่เมืองหลวงแต่ไม่อาจเข้าไปในวังได้ บังเอิญนางไป
รู้จักกับจอมยุทธสาวซื่อ (เสี่ยวเยี่ยนจื่อ) เข้า นางจึงฝาก
ของรักแทนใจที่เฉียนหลงฮ่องเต้ให้กับแม่ของนางมอบ
ให้เสี่ยวเยี่ยนจื่อ เอาเข้าไปในวัง แต่จับพลัดจับผลู เฉียน
หลงฮ่องเต้ เข้าใจว่าเสี่ยวเยี่ยนจื่อเป็นธิดาของพระองค์
จึงทรงแต่งตั้งให้เป็น "หวนจูเกอเกอ" ในขณะที่พระธิดา
ตัวจริงกลับต้องเป็นสาวใช้ของเสี่ยวเยี่ยนจื่อ แต่ทั้งสอง
นางก็พยายามหาทาง จนทำให้เฉียนหลงฮ่องเต้รู้...
Copyright©2010 Suyoupeng ThaiFans