Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2002 Do You Know I'm Waiting for You


อยากให้เธอรู้ว่าฉันกำลังรอเธอ

รู้สึกประหลาดใจที่ฉันชอบเธอ รักเธออย่างลึกชึ้ง
ไม่มีเหตุผล ไม่มีสาเหตุ
รู้สึกประหลาดใจที่ฉันชอบเธอ รักเธออย่างลึกชึ้ง
นับตั้งแต่วันนั้นที่เห็นเธอ

เธอรู้มั้ยฉันรอเธออยู่ หากเธอสนใจฉันจริงๆ
และทำไมให้กลางดึกที่ไร้ขอบเขตมาเป็นเพื่อนผ่านพ้นไป
เธอรู้มั้ยฉันรอเธออยู่ หากเธอสนใจฉันจริงๆ
และทำไม่ให้มือที่จับดอกไม้สั่นอยู่ในท่ามกลางลม

รู้สึกประหลาดใจที่ฉันชอบเธอ รักเธออย่างลึกชึ้ง
อยู่ในท่ามกลางความมืดเงี่ยหูฟังเสียงของเธอ

 

Copyright©2010 Suyoupeng ThaiFans