Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2002 Next Life Fate

พรหมลิขิตโลกข้างหน้า

ในการแสวงหาค่อยๆสลายไปในท่ามกลางไม่มีเสียงและข่าวคราว
บ่อยครั้งหาไม่พบเรื่องราวในอดีต หาไม่พบความจริงที่เคยถูกลืมเลือน
ชั่วชีวิตที่ได้ผ่านพ้นไป การละทิ้งที่ละเล็กที่ละหน่อยของเธอ

พิลาปร่ำไห้เศร้าเสียใจปวดร้าวใจแค้นใจและสูญเสียเธอไป
อาจจะจากกันไม่ง่าย อาจจะสนิทกันรักกันไม่ง่าย
พิลาปร่ำไห้เศร้าเสียใจปวดร้าวใจแค้นใจและสูญเสียตัวเอง

ความรักลึกซึ้งพรหมลิขิตน้อยก็ต้องจำใจ เธอฉันก็รู้จักไปถนอม
จึงได้ต่อว่าในโลกหน้า ค่อยเก้าเหยียบเข้าการเริ่มต้นนิทานระหว่างเราสองคน
ในความฝันชั่วชีวิตและชั่วฟ้าดินสลายนี้ไร้สิ้นสุด

บางครั้งเปิดบันทึกประจำวัน เปิดนิทานระหว่างเราขึ้นมา
เรื่องราวในอดีตแต่ละตอน เรื่องราวในอดีตไม่มีความหมายแล้ว
พิลาปร่ำไห้เศร้าใจปวดร้าวใจแค้นใจและสูญเสียเธอไป

 

Copyright©2010 Suyoupeng ThaiFans