Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1994 Fall in Love

Fall in Love

ปิดตาสองข้างเบาๆ รอคอยเธอเดินผ่านข้างกาย
รู้สึกก็มากหน่อย คิดถึงเธอหวานชื่นเช่นนั้น

ในความฝันหาแล้วลอยร่อง เธอไม่ได้อยู่ขอบฟ้าไกล
ถึงวันนี้จึงได้ค้นพบ ฉันได้เปลี่ยนแปลงหมดแล้ว
จากคนไม่รู้จัก จนถึงสนิทซึ่งกันและกัน

จากรู้ใจกันจนถึงมีความรักต่อกัน อุปสรรคยากที่จะหลีกเลี่ยง
ไม่สนใจแล้ว เพราะเหตุมีเธอ
จากเพื่อนจนถึงไม่พบกันไม่ได้

จากการคิดถึงจนถึงใจเร้าร้อน
หวานชื่นเช่นนี้ ลี้ลับเช่นนี้
เหมือนดวงตา ที่ในทะเลใหญ่

Fall in love ยากที่ได้ จริงใจ
Fall in love ถนอมให้ดี
Fall in love บันทึกประจำวันของฉัน มีเพียงเธอคนเดียว

อยู่ในความมืดต้องการแสงสว่าง รั้งเธออยู่ข้างกายฉัน
ความฝันวัยหนุ่มสาวไม่กลัวความยาวเหยียด

 

Copyright©2010 Suyoupeng ThaiFans