Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1994 My Friend

เพื่อนของฉัน

เธอพูดกับฉัน ระยะนี้ในใจเธอมีเรื่องราวมากมาย
เผชิญต่อการเรียกร้องผู้อื่น ละทิ้งการแสวงหาของตัวเองบ่อยๆ
ใช้น้ำเหงื่อพยายามอยู่รอด แต่บ่อยครั้งไม่รู้จักกันอย่างไร

สุดท้ายแล้วควรทำอย่างไรคัดเลือกอย่างไร
เพื่อนของฉัน
ฉันกับเธอล้วนวิ่งแข่งกับตัวเองอยู่

ถนนยาวเช่นนั้น
ใครไม่กลัวพ่ายแพ้ไม่กล้าหกล้ม
ฉันก็เคย

เช็ดน้ำตาตัวเองเสีย ในท่ามกลางดิ้นรน
เพราะเหตุเรา
มีความใฝ่ฝัน อนาคตมากมายที่จะ ไปแสวงหา

 

Copyright©2010 Suyoupeng ThaiFans