Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1994 Love is Bitter

ชอบร้องไห้

สายตาระทมทุกข์ของเธอ ผ่านพ้นไปจากไหล่ฉันเงียบๆ
ก็เหมือนต่อว่าฉัน เรื่องอะไรก็ไม่พูด
เธอตาแดงแล้วพูดว่า เธอคนเดียวนานเกินไป

มีอารมณ์มากมาย ลืมแล้วว่าจะแบ่งปันอย่างไร
ใจรักเธออย่างลึกซึ้ง
กลัวว่าเธอต้อนรับ แล้วลังเลอีก

ฉันครั้งแรกที่มีความรัก ครั้งแรกที่ไม่สามารถควบคุมตัวเอง
ความรักลำบากมาก แต่ฉันก็อดทนได้
ยิ่งสนใจ ยิ่งกลัวผิดพลาดอะไรไป

ความรักลำบากมาก แต่ฉันยินดีที่จะไล่ตาม
แยกไม่ออก ไม่ใกล้ชิดไม่ได้ช่วยอะไรเลย

 

Copyright©2010 Suyoupeng ThaiFans