Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1994 Like Real, Like Fake

 

เหมือนความจริง,เหมือนความเท็จ

เอาใจของฉันเปลี่ยนเป็น ความอ่อนช้อยของเธอ
เอาความรักของฉัน เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มของเธอ
ขอบคุณความทรงจำที่สวยงาม และจริงใจของเธอที่เหลือไว้

ทำให้ฉันยินดีและหลงไหล
ฝนฤดูหนาวสาดความเพ้อฝันมากมายของฉัน
เหลือภาพพจน์ของเธอใน 4 ฤดู

ถอนหายใจเบาๆโลกนี้ ไม่ทำให้ฉันไม่เซ่อซ่าอีก
เพราะฉันมีเธอแล้วสูญไปอีก
เธอปรากฎอยู่หน้าเธอ เหมือนจริงเหมือนเท็จ

ฉันยามเหมือนเดิมเมื่อยื่นมือก็หายไป
ไล่ตามโลกอันกว้างขวางทั้งยาวและไกล
จะหวังอย่างไม่มีสิ้นสุดจริงหรือ

เป็นจริงหรือเท็จ ความรู้สึกนี้เศร้าหมองมาก
กลัวว่าชาติหน้าจะไม่มีโอกาสมีส่วนรักนี้
ขอให้หลงไหลทั้งปีทั้งเดือน

 

Copyright©2010 Suyoupeng ThaiFans