Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1993 Bring Love To Your Side

 

กลับไปหาความรักของเธอ

ทันใดนั้นคิดถึงเธอ ความฝันที่ไปไกลแล้วเหมือนคลื่นที่โหมซัดสาดมาอีก
เรื่องถึงบัดนี้ ยังทิ้งไม่ลง
ได้แต่กล่าวโทษ อายุน้อยไป ต่างคนล้วนมองไม่เห็นความดี

จิตใจที่เกิดความเสียใจพูดไม่ทัน
เธอยังไว้ผมยาวหรือ ยังชอบถามอะไรหรือ?
เวลาหลั่งน้ำตาใครช่วยเธอซับ เวลาเหงาแสดงต่อใคร

นำความรักมาข้างกายเธอ ไม่ว่าไกลเท่าไร
เคยสูญหายไป กลับมามีใหม่
ฉะนั้นยิ่งรู้จักถนอม

นำความรักกลับมาอยู่ข้างกายเธอ เป็นเพื่อนเธอตลอดไป
หากยินยอม กรุณายื่นมือออกมา
ฉันจะต้องรักเธอยิ่งมากกว่าแต่ก่อน

 

Copyright©2010 Suyoupeng ThaiFans