Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1992 Pay Attention To My Dream, OK?

 

เป็นความฝันของฉันบ่อยๆดีไหม

อนุชนทุกคนล้วนมีความกลุ้มมากมาย
หากเธอรู้จักนำบางอย่างทิ้งลงข้างทาง
ฉันจะเป็นเพื่อนเธอเผชิญหน้าตัวเองแน่นอน

ก็เผชิญต่อหน้าชั่วชีวิตนี้
ขอกรุณาเธอให้ความสำคัญความฝันของฉันได้มั้ย?
ถึงแม้ยังเยาว์วัย แต่ก็อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างของเธอและฉัน

ให้ความสำคัญความฝันของฉันได้มั้ย?
ความสุขสร้างขึ้นจากเล็กน้อยในตอนนี้
วัยหนุ่มสาวทุกคนล้วนมีการหวั่นไหวมากมาย

เราจะต้องนำความกล้าหาญซ่อนไว้ที่ทรวงอกแน่นอน
ให้ลมฝนและแสงแดดที่จ้าโปรยตีช้ำๆไม่หยุด
ให้ตาสองข้างยิ่งมีความสว่าง

ขอกรุณาเธอให้ความสำคัญความฝันของฉันได้มั้ย?
ถึงจะเล็กน้อยแต่อาจจะมีคลังมหาสมบัติที่ต่างกันจริงๆ
ให้ความสำคัญความฝันของฉันได้มั้ย?

ความลำบากใจได้แก้ไขจากในใจทีละเล็กละน้อย
ฉันชัดเจนมากชั่วชีวิตอย่างน้อยที่สุด ค้นหาความปรารถนาอย่างหนึ่ง
ยืนอยู่ที่นี้อดไม่ไหว ร้องเรียกเสียงดังถึงอนาคตของฉัน

 

Copyright©2010 Suyoupeng ThaiFans