Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1992 Different

 

ไม่เหมือน

เรามาลองอ้อมค้อมกันหน่อย
สงวนความหยิ่งทั้งสองฝ่าย
รักกันอย่างจริงใจทั้งสองฝ่าย

ใฝ่ฝันอนาคตเดียวกัน
เรากล้าหาญแลกเปลี่ยนกันเถิด
เกิดความอ่อนโยนครั้งแรกในใจ

สิ่งที่จะต้องเป็นห่วงมีมากกมาย
เพราะฉันจ่ายราคาออกไปก็มากมาย
อย่าสงสัยความรักของฉันพอหรือไม่

กรุณาพิจารณาฉันใหม่
ฉันที่อยู่ต่อหน้าเธอในขณะนี้ต่างกับอดีตอย่างสิ้นเชิง
เราล้วนต้องการเพื่อนที่รู้ใจ

เมื่อยามโดดเดี่ยว
ขอเชิญจับมือฉันไว้โลกก็จะถูกเปลี่ยนไป

 

Copyright©2010 Suyoupeng ThaiFans