Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerซูโหย่วเผิง รับบท
ฉีป๋อหลิน

เหยียนตันเฉิง รับบท
ไป๋เสี่ยวไป๋

จู่หวั่นปิง

จู่หวั่นชิง

จู่หวั่นอี้

จู่หวั่นเจี๋ย
     เรื่อง (สี่กามเทพ) เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นด้วยสอง
บริษัทระหว่างวั่นเหนียนก๋อจี้เหวินฮั่วกับสมาคมภาพยนตร์
จีน แนวทางการสร้างนั้นจะตลกและไม่เหมือนหนังทั่วไป
กับนักโฆษณาคนหนึ่งที่เดิมทีกลัวและไม่ชอบเด็กอยู่
แล้ว แต่กลับได้มาใช้ชีวิตเป็นเดือนในการอยู่กับสายน้อย
หน้าตาคล้ายกันสี่คนที่แสนจะซุกซน ในขณะเีดียวกับก็ยัง
ต้องเผชิญกับแม่ม่ายสาวสวยที่จะไม่ค่อยชอบคบค้า
สมาคมกับใครเลย และแล้วเรื่องราวความทุกข์เดือดร้อน
ต่างๆ ก็ได้เกิดขึ้นท่ามกลางชายหนุ่มคนนี้ กับสี่สาวน้อย
ที่ชอบซุกซนและคุณแม่

Copyright©2010 Suyoupeng ThaiFans