Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

โจวซิ่น รับบท
กู้เสี่ยวม่ง

หลี่ปิงปิง
รับบท
หลี่หนิงอี้

จางหันหยี่ี่ รับบท
อู่จื้อกว่อ

หวงเสี่ยวหมิง รับบท
อู่เถียน

ซูโหย่วเผิง รับบท
ไป๋เสี่ยวเหนียน

หวังจื้อเหวินี่ี่ รับบท
หวังเถียนเซียง
    ปี 1942 ช่วงหลังของการต่อสู้สงคราม เป่ยผิงเพื่อต่อ
ต้านทหารญี่ปุ่นการต่อสู้ของทางการก็ยังไม่หยุดไม่หย่อน
จุดบัญชาการของทหารญี่ปุ่นนั้นได้รับความเสียหาย ผู้นำ
ชั้นสูงถูกลอบฆ่า ชาวจีนเป็นสุนัขรับใช้ญี่ปุ่น และสถาน-
การณ์ที่เป่ยผิงก็ตกอยู่ในยามคับขัน ทหารญี่ปุ่นกล่าวว่า
จะใช้เวลาอันสั้นกำจัดศัตรู ผู้นำหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ของหัวหน้าเป่ยนั้นตกอยู่ในอันตรายข่าวของข้างในของ
กองบัญชาการนั้นรั่วไหล ทำให้ผู้ร้ายถึงสามารถไปมาได้
สามารถเข้าไปที่ต่างๆ ได้ มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ จากข่าวที่
รายงานมาว่า น่าจะมใส้ศึกอยู่ในกองบัญชาการ

Copyright©2010 by Pimsasiporn - Mamio.