Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerซูโหย่วเผิง รับบท
จางเซิง

รับบท
เชี่ยอิงอิง

รับบท
หงเหนียง

รับบท
เล่าฮูหยิน
    คศ. 678 สมัยราชวงถัง วันหนึ่งที่ท้องฟ้าโปร่งใส
ฮูหยินของเสนากู้เซี่ยงก็ได้พาลูกสาวและเหล่าสาวใช้
หงเหนียนไปวัดผู่จิ้ว เพื่อจะทำบุญให้กับท่านเสนา และ
ระยะทางที่จะเดินไปวัดนั้นก็ยาวไกลพอสมควร ขณะเดิน
ทางก็มีรถม้าได้วิ่งผ่าน ทำให้ม้าของรถม้าลูกสาวเสนา
ตกใจแล้ววิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต เมื่อมาถึงช่วงเป็นช่วงตาย
(จางเซิง) ผู้เดินทางผ่านมาเห็นจึงได้รีบไปช่วยหยุดม้า
จึงสามารถที่จะหยุดความตายครั้งนี้ไว้ได้
    คำโบราณว่า "ไร้ปัญญาย่อมเรียนไม่ได้" ฮูหยินได้พา
คนใช้นับพันมาที่วัดผู่จิ้ว และทางตระกูลฝ่าก็ได้จัดสรร...
Copyright©2010 Suyoupeng ThaiFans